Zaštita poslovnog prostora od Korona virusa

dezinfekcija protiv korone

Kako biste vi, vaši zaposleni kao i klijenti bili sigurni da ste zaštićeni od pandemije virusa Covid 19 potrebno je obratiti pažnju pre svega na ispravnu dezinfekciju.

Upravo je ovaj proces u ovom vremenu u kojem vlada Korona virus, postao obaveza svih poslovnih objekata, kancelarija, magacina, radnih prostora, poslovnih stanova.

Razlog je što uglavnom dosta ljudi, vaših klijenata tokom dana cirkuliše, ali se i svakodnevno provodi dosta vremena tom zatvorenom prostoru.

Preporuka Svetske Zdravstvene organizacije kao i Zavoda za zaštitu zdravlja glasi da je neophodno vršiti redovnu dezinfekciju poslovnog prostora u kojem se radi i boravi.

Zaštita od Korona virusa

Dezinfekcija, i sama metoda, je jedan od najznačajnijih vidova zaštite od virusa korona, a prilikom samog procesa bitno je voditi računa o korišćenju savremenih i efikasnih preparata koji su preporučeni od nadležnih službi.

Upravo nas je pandemija virusa korona naučila koliko je bitna dezinfekcija, a preventivna ali i redovna dezinfekcija je nešto što je obavezno ukoliko brinete o zdravlju vas, vaših kolega, zaposlenih kao i klijenata.

Preporuka Svetske zdravstvene organizacije jeste da posebnu pažnju treba usmeriti na poslovne prostore kako bismo svi bili bezbedni.

Uspešno suzbijanje Korona virusa u poslovnom prostoru

Dezinfekcija poslovnog prostora naravno da nije jedina mera koja je bitna prilikom zaštite, a ni u kom slučaju ne treba zaboraviti na ličnu higijenu svih koji borave, fizičkoj distanci ali i ličnim zaštitnim sredstvima koja služe za dezinfekciju ljudi.

Međutim prostor u kome se radi, ali i boravi potrebno je dezinfikovati jer je to upravo ključni faktor u cilju zaštite od širenja svih zaraznih bolesti, pa i COVID-19 virusa.

Evropski centar za kontrolu kvaliteta i Svetska zdravstvena organizacija su u cilju uspešne kontrole i prevencije bolesti  preporučile dezinfekciju prostora protiv COVID-a 19.

Prema njihovim podacima potrebno je da se koriste sredstva sa sledećim hemijskim sastavom:

  • Etanol 70%
  • Glutaraldehind 2%
  • Natrijum hipohlorit 0.05-0.5%
  • Izopropanol 50%
  • Benzalkonijum hlorid 0,05%
  • Povidon jod 10% (1%joda)
  • Natrijum hlorid 0,23%
  • Formaldehid 0,7%

Zbog čega je bitna zaštita poslovnog prostora dezinfekcijom?

Kako biste bili sigurni da ste zaštitili sve ljude koji rade i borave u vašem poslovnom prostoru potrebno je da sam proces dezinfekcije poverite kompaniji koja će sve realizovati uspešno i sigurno.

U skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije potrebno je izvršiti dezinfekciju poslovnog prostora, jer su upravo navedeni rastvori dovoljni da se unište patogeni organizmi.

Takođe, ceo proces dezinfekcije poslovnog prostora je bezbedan za ljude, tako da ne morate brinuti usled pojave neželjenih efekata.

Birajte kompaniju koja će izvršiti dezinfekciju u skladu sa svim preporukama, ali i sa sastavom preparata koji neće imati negativan uticaj na tretirani poslovni prostor niti na zdravlje ljudi koji borave u njemu.

Kako se dezinfikuje poslovni prostor?

Ovo je proces koji se sprovodi na predmetima u vašem poslovnom prostoru kao i u svim prostorijama u kojima je potrebno eliminisati patogene mikroorganizma i oslabiti njihovo dejstvo.

Dezinfekcijom poslovnog prostora naša kompanija će uništiti odnosno oslabiti mikroorganizme kako bi se sprečila njihova sposobnost da se rašire na ljude i inficiraju njihove organizme.

Kako biste bili sigurni da ste zaštićenih od zaraznih bolesti kakav je i virus Korona obavezno je da izvršite dezinfekciju vašeg poslovnog prostora.

Kada govorimo o razlozima za zaštitu poslovnog prostora od Korona virusa i uopšte dezinfekcije prvi i najčešći jeste onaj koji se tiče preventive, a u cilju sprečavanja širenja mikroorganizama na određenom području.

Drugi razlog za dezinfekciju poslovnog prostora jeste neophodnost zbog proširene zaraze i ona se primenjuje na poslovnom prostoru ali i na predmetima koji su bili u kontaktu sa zaraženim organizmima.

Ovakva dezinfekcija se sprovodi sve vreme u kontinuitetu sve dok zaraza traje.

Dezinfekcija u trećem slučaju se odnosi na vreme njenog sprovođenja i u ovom slučaju govorimo o završnoj dezinfekciji kojoj ćete pristupiti nakon što bude proglašen prestanak zaraze.

Ovakva dezinfekcija će se sprovesti jednokratno i to na taj način što se svi predmeti i objekti koji su bili u kontaktu sa obolelima detaljno dezinfikovati.

Kako pripremiti poslovni prostor?

Pre nego što stručni tim dođe u vaš poslovni prostor kako bi izvršio dezinfekciju potrebno je da izvršite par priprema. Bitno je da se uklone sve fizičke nečistoće, ali je preporuka i da se izvrši sanitarno pranje vrućom vodom.

Vodite računa da preparati kojima se vrši dezinfekcija su registrovani i odobreni za upotrebu, odnosno da nisu škodljivi za ljude koji borave u poslovnom prostoru.

Zbog toga je jako bitno poveriti ovaj posao proverenoj kompaniji koja će na stručan način zaštiti poslovni prostor od Korona virusa. Najbolji vid zaštite svakako je dezinfekcija ali samo ona koja je urađena na bezbedan i siguran način.