Zaštita od zmija

Zmije i gmizavci često žive u čovekovoj okolini i najčešće nemaju uticaj na život ljudi i životinja. Međutim, neke mogu biti ozbiljna opasnost za bezbednost i zdravlje ljudi i životinja. Zmije i gmizavci često, u potrazi za hranom, ulaze u prostorije u kojima borave ljudi i takav susret je pre svega neprijatan, ali sa sobom nosi i bojazan od mogućih zaraza.

Zmije u najvećoj meri privlače miševi i pacovi, pa se često mogu naći u podrumima ili kanalizacijama. Kako su, pre svega, divlje životinje, sa sobom kupe i brojne mikoorganizme koje mogu biti ozbiljna pretnja po zdravlje ljudi ili domaćih životinja.

U Srbiji su zmije zaštićena vrsta i nije dozvoljeno ubijati ih. Najbolje je sprečiti da se one nastane u čovekovoj okolini, održavanjem travnjaka i okoline kuća ili poslovnih prostora, te onemogućiti im da pronađu skrovita mesta za leglo. Velike količine kamenja, građevinskog materijala ili otpada su idelana mesta da se zavuku i nastane, te je neophodno redovno čistiti okolinu.

Neophodno je i redovno vršiti deratizaciju, odnosno smanjiti im količinu hrane. Imajte na umu da tamo gde ima glodara, skoro sigurno ima i zmija.

Mačke su veoma dobri lovci, pa najčešće dvorišta koja imaju mačke, nemaju problema sa zmijama. U podrumima i ostavama treba zatvoriti sve ventilacione otvore mrežicom koja se koristi za komarce, ali i sve druge pukotine kroz koje bi zmije mogle proći.

Treba znati da u Srbiji postoje samo 3 vrste otrovnih zmija (poskok, šarka i planinski šargan) i oni se vrlo retko nastanjuju u naseljenim sredinama. Otrovnice imaju trouglastu glavu, izražen vrat i jasno uočljive žlezde na vratu, a sve druge zmije su bezopasne za čoveka. Ipak, ne treba rizikovati, pa ukoliko dođete u kontakt sa njima, treba pozvati nadležne službe koje će životinju uhvatiti i izneti iz objekta.

Kada se susretnete sa zmijama, budite što smireniji. Ako ste u zatvorenoj prostoriji, držite zmiju na oku i ne približavajte joj se. Držite odstojanje od najmanje 50 cm i pazite na njen govor tela. Telo zmije u obliku slova s i napregnut prednji deo tela je upozorenje da će zmija napasti.

U prirodi je najbolje sačekati da zmija ode, a do tada ne praviti nagle korake. Lupkanje nogom ili štapom o zemlju proizvodi vibracije koje bi ih mogle oterati.

Zaštita od zmija – Deviperacija je proces odbijanja zmija i gmizavaca sa nekog prostora. Upotrebljavaju se moderna hemijska sredstva, takozvani repelenti, koji deluju tako što odbijaju zmije od prostora, ali ih ne uništavaju.

Repelenti se apliciraju oko mesta koja se žele zaštiti od zmija. Njihovo dejstvo vremenom slabi, pa je neophodno da se posle određenog vremena ponovo apliciraju. Repelenti su hemijska sredstva koja deluju na zmije tako što ih odbijaju mirisom. Taj miris im izuzetno smeta, pa one potpuno izbegavaju ta područja. Repelenti ne deluju jednako na sve vrste, a njihova efikasnost zavisi i od vremenskih uslova.

Najčešće su repelenti na bazi sumpora i naftalina.

Tocsiqum nudi profesionalne usluge zaštite od zmija

Deviperacija je složen proces koji obuhvata utvrđivanje vrste i broja gmizavaca na određenom prostoru, nanošenje repelenata, a nakon toga i kontrola efikasnosti. Tocsiqum ima stručan tim koji će vam omogućiti zaštitu od gmizavaca.

Potrebna Vam je zaštita od zmija? Molimo Vas da popunite online zahtev za ponudu!