Usluge Fumigacije drveta, skladišta, silosa, mlinova, vozila i kontejnera za prevoz robe

Kada insekticidi i rodenticidi ne daju zadovoljavajuće efekte, često se radi fumigacija. To je proces i skup mera koje podrazumevaju primenu gasovitih materija za suzbijanje insekata ili glodara.

Fumigacija se najčešće primenjuje u silosima, mlinovima, skladištima, kada druge mere nisu izvodljive ili nisu dale željene rezultate. Primenjuje se na pšenici, kukuruzu, pirinču, ječamu, ražu, ovasu, prosu i drugim žitaricama, na brašnu i njegovim prerađevinama, pasulju, grašku, soji, suncokretu, bobu ili sočivu.

Mada su fumiganti veoma toksični i za ljude, i za živi svet, imaju sposobnost da uspešno prodiru, ali i uspešno izlaze iz tretiranih materijala.

Fumigacijom se tretira još i vuna, pamuk, lan, proizvodi na bazi tkanja, začini, duvan, kafa, čajevi, kakao u prahu, mleko u prahu, agrumi, sušeno voće i povrće, sušene gljive, kikiriki, orasi, lešnik, sušeno voće, čokolade i drugo.

Fumiganti su materije koje se pri određenom pritisku i temperaturi nalaze u gasovitom stanju. Izuzetno su toksični, pa čak i smrtni, te njima rukuju isključivo ovlašćene i seritfikovane ustanove sa stručnim kadrom.

Prednosti fumigacije:

  • visoka efikasnost
  • ekonomska opravdanost i isplativost
  • deluje na sve razvojne stadiume insekata
  • mogućnost tretiranja robe bez oštećenja
  • nema posledica u samim tretiranim proizvodima
  • najbrža delotvornost protiv štetnih insekata i glodara

Fumigacija se vrši u skladištima žita, proizvodnim pogonima prehrambene industrije, silosima, baržama, u transportnim sredstvima, kuhinjama, restoranima i dr.

Fumigacija drveta

Fumigacija se uspešno vrši i u industriji prerade drveta i u skladištima, kada je drvo napadnuto štetnim insektima. Osnovna prednost fumigacije je što neće oštetiti drvo, a ravnomerno će delovati celom površinom. Fumiganti deluju i u najskrovitijim mestima, a postoji i manja mogućnost pojave rezistencije.

Fumigacija se obavlja u hermetički zatvorenim prostorijama, a nakon delovanja fumiganata, neophodno je obezbediti najmanje 12 sati provetravanja pre nego što se ljudi i životinje vrate normalnim aktivnostima.

Tocsiqum nudi profesionalne usluge fumigacije silosa i mlinova

Kako je fumigacija najbolja opcija za zaštitu žita, brašna i prerađevina, bitno je uništiti sve insekte koji vam mogu naneti značajnu materijalnu štetu, odnosno kontaminirati hranu.

Tocsiqum nudi profesionalne usluge fumigacije restorana

Fumigacija može biti idealno rešenje da se oslobodite štetnih insekata i glodara u restoranima i kuhinjama. U svim prostorijama u kojima se rukuje hranom, neophodno je ukloniti insekte koji mogu doći u kontakt sa hranom ili ljudima.

Tocsiqum nudi profesionalne usluge fumigacije skladišta

Skladišta sa robom bilo kog porekla, bilo da je upakovana ili ne, podesna su za fumigaciju, jer gas prodire i u najsitnije i najskrovitije prostore i garantuje zaštitu robe od insekata ili glodara.

Tocsiqum nudi profesionalnu fumigaciju u industriji prerade drveta

Pilane ili skladišta u kojima se odlaže drvena građa podesna su za fumigaciju, a drvo će biti zaštićeno od žižka i drugih štetnih insekata koji mogu naneti materijalnu štetu i uticati na kvalitet proizvoda.

Tocsiqum nudi profesionalnu fumigaciju vozila i kontejnera za prevoz robe

Kamioni, šleperi i vagoni za prevoz hrane, žita ili brašna, mogu se podvrgnuti fumigaciji pre i nakon utovara, kako bi se obezbedio bezbedan prevoz robe i kako bi izostali materijalni gubici i šteta na robi delovanjem štetnih insekata i glodara.

Potrebna Vam je fumigacija objekta? Molimo Vas da popunite online zahtev za ponudu!