Usluge Dezodoracije u klanicama, mesarama, ribarnicama, štalama, na farmama i dr.

Dezodoracija je skup mera i postupaka koje imaju za cilj da neutrališu neprijatne mirise nastalih pri razlaganju organskih materija. Dezodoracija se provodi upotrebom preparata koji u sebi sadrže nepatogene mikroogranizme, primenom motornih i ručnih apliciranjem na površinama.

Proces dezodoracije primenjuje se najčešće u prehrambenoj industriji, u mesarama, klanicama, ribarnicama, na farmama, vozilima koja prevoze prehrambene proizvode, u industriji prerade voćnih sokova i slično.

Uklanjanje neugodnih mirisa često je neophodno i na deponijama čvrstog otpada, septičkim jamama, u separatorima otpadnih voda, prilikom uklanjanja leševa životinja, odnosno u svim onim prostorijama gde se odlaže ili razlaže organski otpad.

Dezodoraciju uvek vrše stručna i obučena lica u kontrolisanim uslovima, a sam proces nema negativan uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

HACCP standard upravo reguliše i propisuje i proces dezodoracije prostora u kojima se rukuje ili proizvodi hrana. Standard kaže da je proces dezinfekcije i dezodoracije podova i površina u ovim prostorijama neophodno sprovoditi svakodnevno, preventivno.

U velikim industrijskim pogonima ili prostorijama, ove mere često nisu dovoljne, pa je neophodno uključiti tim stručnjaka koji će dezinfekciju i dezodoraciju podova, ali i svih ostalih površina, obaviti temeljno.

Dezodoracija otpadnih voda

U separatorima otpadnih voda često se taloži aktivni mulj organskog porekla, a kako bi se izbeglo širenje neugodnih mirisa, neophodno je vršiti dezodoraciju otpadnih voda.

Dezodoracija vode za piće

Dezodoracija vode za piće podrazumeva uklanjanje onih supstanci koje vodi mogu davati loš miris, ukus ili boju. Kako bi ostala tečnost bez boje, mirisa i ukusa, dezodoracija se vrši filterima sa aktivnim ugljem. Aktivni ugalj je jak adsorbens koji vezuje sve loše materije, a kada se jedan ovakav filter iscrpi, zamenjuje se novim.

Tocsiqum nudi profesionalne usluge dezodoracije u prehrambenoj industriji

U industriji prerade hrane organski otpad je neizbežan i svakodnevnica. Dezodoraciju je neophodno vršiti u klanicama, mesarama, u štalama, na farmama, pri procesu kompostiranja organskog otpada, u procesu prerade voća i povrća, ribarnicama, hladnjačama, šećeranama, pečurkanama i slično.

Tocsiqum nudi profesionalne usluge dezodoracije deponija

Planirane i kontrolisane deponije su mesta gde se razlaže velika količina organskog otpada, te je dezodoracija ovakvog prostora poželjna i potrebna.

Tocsiqum će profesionalno obaviti i proces dezodoracije prostora sa koga se uklanjaju uginuli ostaci životinja.

Tocsiqum nudi profesionalne usluge dezodoracije vozila za prevoz otpada

Zadržavanje i razlaganje otpada u vozilima za prevoz otpada ne samo da širi neprijatne mirise, već može biti i potencijalni izvor zaraze. Redovne dezinfekcije i dezodoracije prevoznih sredstava su neophodne. Slično, vozila za prevoz mesa, ribe, životinja, voća i povrća, takođe redovno treba održavati.

Tocsiqum nudi profesionalne usluge dezodoracije septičkih jama

U domaćinstvima ili poslovnim objektima, septička jama može biti izvor neugodnih mirisa. Stručnjaci iz ove oblasti će se postarati da se neugodni mirisi neutrališu tako da život ljudi, životinja i okoline neometano funkcioniše.

Tocsiqum nudi profesionalne usluge dezodoracije voda

Industrijske otpadne vode je neophodno, između ostalog, i dezodorisati pre ispuštanja u vodovodni sistem ili vodotokove. Primenom dobrih, nepatogenih bakterija, vrši se uklanje neprijatnih mirisa nastalih taloženjem organskog mulja.

Potrebna Vam je dezodoracija objekta? Molimo Vas da popunite online zahtev za ponudu!