Usluge Dezinsekcije poslovnih prostora, uslužnih objekata, medicinskih i obrazovnih ustanova

Dezinsekcija je skup mera koje se vrše sa ciljem uništavanja štetnih insekata ili svođenjem njihovih populacija na najmanju moguću meru.

Cilj dezinsekcije je da se prevenira prenošenje zaraznih bolesti na ljude i životinje, odnosno da se spreči materijalna šteta.

Postoje preventivne mere uklanjanja insekata, odnosno aktivnosti kojima se sprečava nastanjivanje štetnih insekata u nekom objektu i njihov dolazak, kao i kurative mere, odnosno aktivnosti koje počinju kada treba sanirati nastali problem.

U kurativne mere dezinsekcije ubrajamo: mehaničke metode (zamke za štetne inskete i mehaničko zatvranje puteva), fizičke (posebnim aparatima se menjaju uslovi života, poput promene temperature, struje i slično), biološke (prirodni neprijatelji insekata), kao i hemijske metode (upotreba insekticida ili repelenata).

Hemijski metod, odnosno dezinsekcija, je najčešće primenjivan metod za uništavanje štetnih insekata.

Najčešći štetni insekti na našim prostorima

Osim što je neprijatno videti ih, treba znati da insekti mogu biti i prenosioci raznih bolesti na životinje i ljude. Takođe, svojim fecesom kontaminiraju hranu i prostor u kome živimo.

Buba švabe

Kako ovim bubama najviše pogoduje toplo vreme, nije ni čudo što biraju da žive sa ljudima. Najčešće se javljaju u podrumina, na tavanima, a nije retkost ni da se pojave u kuhinjama ili kupatilu. Buba švabe ne predstavljaju veliku opasnost za ljude, ali njihova pojava može biti zastrašujuća, s obzirom na to da mogu da izrastu i do veličine palca.

Buba rusi

Buba rus je insekt veličine 10-15 mm, svetlo smeđe boje. Najviše im pogoduje topla i vlažna sredina, pa se najčešće sreću u kuhinjama, kupatilima, restoranima, bolnicama, brodovima. Ne pričinjavaju veliku materijalnu štetu, mada mogu da se hrane tekstilom, papirom i slično, a veću štetu nanose hrani koju kontaminiraju svojim izmetom i ostacima. Ukoliko se nastane u električnim aparatima, mogu da oštete žice. U bolnicama mogu biti prenosioci zaraza.

Žuti mravi

To su insekti koji rastu do 2 mm, žute do crvene boje. Vole vlažne i tople sredine u kojima ima temperaturnih oscilacija. Najčešće naseljavaju stambene zgrade gde se najpre viđaju u kuhinjama, ostavama i kupatilima. Ne prave veliku ekonomsku štetu, ali kontaminiraju hranu i prenose bolesti.

Mogu se naći i domaće muve, muve zunzare, komarci, stenice, krpelji, razne vrste žiška, moljci, buve, vaši, stršljeni i ose.

Tocsiqum nudi profesionalne usluge dezinsekcije poslovnih prostora

U poslovnim prostorima bitan je ekonomski momenat, ali i zaštita zdravlja zaposlenih. Dezinsekcijom poslovnih prostorija imaće i preventivno veliki uticaj na stvaranje zdrave sredine za rad, a materijalne štete će biti svedene na mnimum.

Tocsiqum nudi profesionalne usluge dezinsekcije uslužnih objekata

Dezinsekcija u restoranima, pekarma, kafićima i sličnim objektima je od veoma velikog značaja za zdravlje zaposlenih i mušterija, najpre kako bi se sprečila kontaminacija hrane.

Tocsiqum nudi profesionalne usluge dezinsekcije medicinskih ustanova

Kako bi se sprečilo širenje zaraza insektima, ali i zagađenje hrane, neophodno je i preventivno vršiti dezinsekciju bolnica i drugih medicinskih ustanova.

Tocsiqum vrši profesionalne usluge dezinsekcije domaćinstava

Veliki broj štetnih insekata se najpre sreću u domaćinstvima, pa je neophodno izvršiti dezinsekciju prostora kako bi se sprečio nastanak bolesti i sačuvalo zdravlje ukućana i suseda.

Tocsiqum vrši profesionalne usluge dezinsekcije obrazovnih ustanova

U školskim prostorijama je bitno sačuvati čistu sredinu, nezaprljanu fecesom insekata. Stoga je neophodno ukloniti sve insekte koji potencijalno mogu biti prenosioci zaraza.

Potrebna Vam je dezinsekcija objekta? Molimo Vas da popunite online zahtev za ponudu!