Usluge Deratizacije poslovnih objekata, škola, zdravstvenih i ugostiteljskih objekata

Deratizacija je niz postupaka koji se primenjuju sa ciljem da se unište i suzbiju sitni glodari, koji mogu biti prenosnici raznih zaraznih bolesti ili naneti ekonomsku štetu.

Deratizacija se najpre vrši sa ciljem da se zaštiti zdravlje i bezbednost ljudi i životinja, ali je ekonomski momenat veoma bitan za ugostiteljske objekte, škole, zdravstvene ustanove ili neke druge institucije, te je važnost deratizacije veoma velika kako u naseljenim mestima, tako i u poslovnim objektima.

Kada govorimo o deratizaciji, najčešće se vrši suzbijanje populacija miševa i pacova koji su, pre svega, prenosioci velikog broja bolesti. Miševi i pacovi prenose više od 20 vrsta bolesti na ljude i životinje, ali imaju i veliki uticaj na uništavanje inventara ili kontaminiranje hrane.

Tocsiqum vrši usluge deratizacije poslovnih prostora

Veoma je bitno zaštiti zdravlje radnika, korisnika usluga i inventar samog poslovnog objekta. Treba znati da se glodari mogu pojaviti u bilo kom objektu, a ukoliko se pojave u gusto naseljenim mestima, problem se može proširiti i na okolne poslovne ili stambene objekte.

Tocsiqum vrši usluge deratizacije poslovnih objekata.

Tocsiqum vrši usluge deratizacije škola i zdravstvenih objekata

Deratizacija u školama se mora obavljati kako bi se sprečila bilo kakva mogućnost širenja zaraza među decom i zaposlenima u školi. Zbog hrane i velike količine hartije, škole mogu biti veoma privlačne glodarima.

Tocsiqum vrši usluge deratizacije zdravstvenih objekata, kako bi se obezbedilo čisto okruženje i nemogućnost širenja zaraza u medicinskim objektima.

Tocsiqum vrši usluge dertizacije u ugostiteljskim objektima

U restoranima, kafićima, pekarama, prodavnicama i drugim objektima, neophodno je obezbediti čisto i zdravo okruženje, kako kontaminirana hrana ne bi dolazila u kontakt sa mušterijama. Tocsiqum vrši usluge deratizacije u ugostiteljskim objekatima.

Kako je vrši deratizacija?

Tocsiqum vrši deratizaciju mehaničkim, fizičkim i hemijskim merama.

Mehaničke mere podrazumevaju uklanjanje otpada i materijala koji može biti privlačan glodarima, uklanjanje staništa glodara i postavljanje različitih zamki.

Fizičke mere podrazumevaju upotrebu ultrazvučnih metoda kako bi se sprečio ulazak i zadržavanje glodara u objektima.

Hemijske mere se koriste kada se proceni da preventivne mere ili fizičke i mehaničke mere nisu dale željene rezultate. Podrazumeva se upotreba rodenticida, sa ciljem smanjenja ukupne populacije, zaustavljanja razmnožavanja i potpunog uništavanja.

Način upotrebe hemijskih sredstava je strogo kontrolisan od strane stručnog osoblja i sprovodi se zaprašivanjem, čvrstim mamcima, pojilima kontaminiranih rodenticidima ili primenom gasova.

U prostorijama u kojima se nalaze ljudi, životinje ili u kojima se nalazi hrana, čvrsti rodenticidi se moraju nalaziti u posebnim deratizacijskim kutijama. U prostorijama gde ima dece, mamci moraju biti skriveni i teško dostupni.

U prostorijama gde se priprema ili nalazi hrana, mamci za glodare nalaze se na mestima gde ne dolaze u kontakt sa hranom i ne mogu se greškom pomešati sa hranom.

Šta treba znati pre deratizacije?

Pre nego što se odlučite da pozovete Tocsiqum, uklonite sav otpad iz prostora u kome se vrši deratizacija. To će obezbediti da glodari budu gladni, te da budu primorani da jedu mamce.

Zatvorite sve otvore kroz koje bi miševi i pacovi mogli da uđu ili izađu.

Bilo bi dobro proveriti ispravnost sifona i zatvoriti otvorene kanalizacione ili ventilacione otvore.

Nađite ljubimcima drugo stanište, kako biste izbegli trovanje rodenticidima, a bilo bi korisno pratiti puteve i obavestiti ekipu koja vrši deratizaciju gde su se glodari najčešće viđali.

Potrebna Vam je deratizacija objekta? Molimo Vas da popunite online zahtev za ponudu!