O nama

Posvećeni rad i konstantno usavršavanje

Tocsiqum čini tim stručnjaka koji svakodnevnim radom na terenu stiču iskusvo i znanje relevantno za posao iz oblasti DDD.

Kao nova firma u poslu potrebno je da dokažemo koliko vredimo pa smo svoje standarde od početka morali da postavimo na visok nivo.

Osim rada na terenu, edukacija zaposlenih je jedan od primarnih ciljeva kompanije, kako bismo bili u koraku sa svim novim tehnologijama i metodama kao i onima koje su u razvoju.

Tocsiqum_logo_crna

TOCSIQUM” je ovlašćena zdravstvena institucija koja, po epidemiološkim indikacijama nadležne inspekcijske službe može izvesti sve postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Preventivne mere sprovodi kroz dezinfekciju skoro svakodnevno, ukoliko se radi o prostorijama i objektima koji su pod sanitarnim nadzorom.

Tako se uspešno sprovodi dezinsekcija u cilju suzbijanja štetnih vrsta insekata koji su prenosioci uzročnika oboljenja ljudi i životinja i uzročnika kvarenja namirnica.

Neki štetni insekti u stadijumu larve, osim oštećenja namirnica, uzrokuju da se takvi proizvodi proglašavaju higijenski ne ispravnim.

U preventivnim merama posebno mesto ima deratizacija.

Te mere se sprovode u skladu sa biologijom glodara i zahtevima pojedinih vrsta objekata, kao i u skladu sa odgovarajućim zakonskim odredbama.

Za sprovođenje deratizacije pripremaju se odgovarajući godišnji planovi.

Široki razvojni program i formiranje svih aspekata poslovne politike su podržavani ne samo od vlasnika i ukupnog menadžmenta, već i od svih zaposlenih, koji su nastojali da svaku svoju radnu obavezu izvrše saglasno visokim standardima u oblasti primarne zdravstvene zaštite i sopstvenim obavezama u smislu zahtevanog kvaliteta usluga koje prate kvalitet.

Pružamo kompletne stručne usluge sanitarne zaštite, kao i savetodavne i ostale srodne usluge vezane za sanitarnu zaštitu, u skladu sa HACCP standardima.

O nama i našem radu svedoče naši korisnici.