Dezinsekcija i deratizacija kuća

Kuća je jednostavno mesto u kojem se moramo osećati sigurnim, bezbednim, a pre svega zdravim.

Mesto u kojem provodimo najviše vremena, potrebno je obezbediti kako ne bi došlo do neželjenih scenarija pa se pojave zarazne bolesti ili oboljevaju naši najmiliji.

Ono što svaki dom jednostavno mora da praktikuje to je konstantna dezinsekcija i deratizacija kuća, čak i preventivno a ne samo kada se problem već stvori.

Otklonite glodare i insekte uspešno iz vaših kuća

Ukoliko u svom životnom prostoru imate problema sa insektima ili glodarima potrebno je angažovati kompaniju koja će angažovati tim stručnih ljudi koji će ovaj problem uspešno rešiti.

Naravno, postoji i dosta opcija da vi sami realizujete dezinfekciju i deratizaciju prostorija u kući, ali je to rizično s obzirom na to da se radi sa osetljivim materijama.

Dezinsekcija kuća rešava probleme sa insektima.

Ukoliko u svom domaćinstvu imate problema sa insektima koji vam nanose štetu ali i ozbiljno narušavaju zdravlje, potrebno je da stručni tim realizuje skup mera koji se drugačije nazivaju dezinsekcija.

Naravno, sama dezinsekcija može se raditi i preventivno (što je u većini slučajeva najbolja opcija) odnosno u trenutku kada i nema toliko izraženijih problema sa insektima.

Međutim kada je problem već nastao sprovode se takozvane kurativne mere, koje imaju za cilj smanjenje insekata na biološki minimum.

Kako rešiti problem sa insektima?

Kao što smo napomenuli, ukoliko već imate problem sa insektima onda će stručna služba sprovesti dezinsekciju sa kurativnim merama.

U ovakve mere se ubrajaju takozvane mehaničke metode, odnosno zamke za štetne insekte, ali i fizičke metode kojima se zahvaljujući posebnim uslovima menjaju uslovi života za insekte tako da će oni jednostavno napustiti vašu kuću.

Takođe, postoje biološke metode (gde se koriste prirodni neprijatelji insekata), ali su najdelotvornije hemijske metode, odnosno uz upotrebu insekticida.

Kako biste bili sigurni da ste uništili sve insekte u vašem domaćinstvu vrlo je verovatno da ćete koristiti hemijsku metodu.

Zbog čega je bitna dezinsekcija kuća?

Svakako je neprijatno kada se vide pojedini insekti, ali još bitniji razlog jeste taj što se njihovim nastajanjem povećavaju šanse za prenos mnogih zaraznih bolesti koje su moguće i kod ljudi i kod životinja.

Naravno, u ovakvim situacijama kada ima previše insekata ni naša hrana u kući nije bezbedna.

Insekti koji najčešće pronalaze dom u našim kućama su buba rusi, buba švabe, žuti mravi – ali ukoliko se koriste prave metode prilikom same dezinsekcije bilo da je ona preventivna ili tekuća – problema neće biti.

Najbolje rešenje za glodare u kući je deratizacija

Postupci koje će adekvatna licencirana kompanija realizovati u vašem domu sa ciljem da se unište ili suzbiju sitni glodari jeste deratizacija.

Glodari nikako nisu poželjni ni u jednoj kući s obzirom na to da mogu biti prenosioci mnogobrojnih zaraznih bolesti, ali ni ekonomska šteta nije zanemarljiva.

Zbog čega je bitna deratizacija kuće?

Pre svega da biste vi i vaši ukućani bili zdravi i sigurni, jer ćete upravo ispravnom deratizacijom zaštiti zdravlje.

Naravno nikome nije lepo kada vidi neke glodare kako se šetaju po sobama ili ostavama, međutim tu je prisutna svakako i šteta koju oni mogu da naprave.

Najveća šteta je ona po zdravlje vas i vaših ukućana, s obzirom na to da većina glodara mogu biti prenosioci mnogobrojnih zaraznih bolesti koje nisu ni malo naivne.

Koja deratizacija se najčešće radi u kući?

Prema našem iskustvu, kada se radi deratizacija kuće uglavnom su tu problemi koji su nastali od pojave miševa i pacova.

Upravo su oni prenosioci mnogih bolesti, ali mogu da naprave i ogromnu ekonomsku štetu po stvari i hrani.

Možda vam nije poznat podatak, ali miševi i pacovi su okarakterisani kao prenosioci viđe od 20 vrsta bolesti kako na ljude tako i na životinje.

Da li je deratizacija zdrava po vaše ukućane?

Prilikom hemijskih mera deratizacije morate sa sigurnošću izabrati agenciju koja će sam proces deratizacije kuće realizovati s obzirom na to da se radi o upotrebi raznih rodenticida.

Cilj je svakako da se smanji ukupna populacija, zaustavi dalje razmnožavanje ali i potpuno uništi njihovo postojanje u kući.

Bitno je da se rodenticidi nalaze u posebnim deratizacijskim kutijama, a vodite računa da obavezno postavite mamke u onom delu kuće gde se priprema ili se drži hrana.

Ukoliko sve ove procese rade stručna lica, sigurni smo da neželjenih efekata samog procesa deratizacije neće biti.

Naravno, pre same deratizacije dobro pripremite vašu kuću tako što ćete izbaciti sav otpad iz prostorija, kako bi glodari bili gladni – a na taj način krenuli ka postavljenim mamcima.

Vodite računa o svojim kućnim ljubimcima kako ne bi došlo do trovanja, a bilo bi dobro i ukoliko biste mogli da zatvorite sve otvore kroz koje bi miševi mogli da uđu odnosno izađu.