Dezinsekcija bolnica i drugih medicinskih ustanova

dezinsekcija bolnica

Bolnice i medicinske ustanove su mesta bez kojih savremen život nije zamisliv. Tu dolazimo po medicinske usluge, da kupimo lekove, kao i da redovno pratimo naše zdravlje. Ipak, pre nego što se zaposleni pozabave vašim zdravljem, oni moraju da se pozabave i zdravljem prostora u kojem rade.

Bolnice mogu biti sjajno mesto za infestaciju, i nastanak čitavih kolonija insekata. Baš zato, pravovremena dezinsekcija je važna ne samo za održanje zgrade, već i zdravlja ljudi.

Potreba dezinsekcije – Bolnice su pune otpada

Dakle, ovde glavni otpad nije hrana. Naprotiv, u pitanju je čitav niz različitih vrsta otpada koji, ukoliko nisu pravilno skladišteni, mogu biti odlični za početak infestacije.

Medicinski otpad nisu samo špricevi, igle, i vate. U zavisnosti od tipa medicinske ustanove može doći do pojave otpada koji uključuju i materije opasne po život, ali i potrošnih proizvoda kao što su ulošci i hrana.

Stvar je u tome kako se otpad skladišti. Ukoliko se ne odlaže kako je predviđeno, može doći do njegovog gomilanja na nepredviđenim područjima. Ovaj otpad može postati pravo mesto za prvu infestaciju, pre samog ulaska insekata u bolnicu.

Setite se još i da su insekti veliki prenosioci bolesti. Tako, ovo mogu biti polazne tačke ozbiljnih širenja bolesti.

Nažalost, kod nas se otpad retko odlaže kako treba, te se u našim bolnicama mogu susresti bubašvabe, bubaruse, i mravi. Delom, to je i zbog njihove velike pokretljivosti.

Dezinsekcija bolnica zbog povezanosti sa velikim odvodnim sistemima

Iako se o tome retko razmišlja, jedna od stvari koje bolnica mora da ima jeste povezanost sa velikim sistemima. U ovom slučaju su to toplana, vodovod i kanalizacija. I baš su vodovod i kanalizacija osnovna mesta pojavljivanja insekata.

Postoji razlog zašto insekte najčešće viđamo u kuhinji i kupatilu. Naime, njima je vlaga veoma pogodna za život i razmnožavanje. Zato, često se dešava da se insekti nalaze baš tu, i da bi dezinsekcija bila efikasna, neophodno je da se i oni tretiraju.

Kako medicinska ustanova može da primi gomilu ljudi, tako će i broj odvoda i sanitarnih čvorova biti veliki. Samim tim, postoji i veća mogućnost infestacije.

Naravno, to ne znači da će automatski biti insekata. Sve je do toga kako se sama ustanova održava.

Deznsekcija kao potreba zbog težeg održavanja higijene u bolnicama

Kada govorimo o dizensekciji u bilo čemu, postoji jedna stvar koja zataji pa je ova usluga neizbežna. To je održavanje higijene poslovnog prstora.

U bolnicama je to posebno teško. Sa jedne strane, briga o pacijentima je na prvom mestu. Sa druge strane, treba se brinuti i za sam objekat. Tu, odlaganje opasnog, medicinskog otpada dolazi prvo. Potom, dolazi ono sekundarno održavanje kojem se pristupa sa više ili manje elana.

Upravo tu i leži problem, jer usled nedovoljnog čišćenja i usled nedovoljne pažnje dolazi do toga da zaposleni u održavanju ne primete infestaciju u začetku. Tada, to izmiče pogledu zaposlenih i par nedelja kasnije nalaze se u situaciji da se pacijenti i posetioci žale na pojavu bubašvaba i mrava.

Dezinsekcija kao deo održavanja medicinskih ustanova

Bez obzira da li je u pitanju stari ili novi objekat, dezinsekcija se mora raditi. Totalno je nevažno da li je radite prvi put ili je ovo redovan deo vašeg održavanja medicinskih ustanova.

Dezinsekcija se obično vrši tako da ne smeta pacijentima, a takođe se i tretiraju ona područja gde je infestacija pronađena, ili gde se pretpostavlja da će se desiti. Unutar same medicinske ustanove, pacijentima i zaposlenima neće biti omogućeno nekoliko časova da koriste određene prostorije.

Ali, nakon toga, postaje sigurno, infestacija se završava, a medicinska ustanova postaje kuća zdravlja. Ne rizikujte, zdravlje vaših pacijenata zavisi od toga koliko dobro možete da pokrijete sve elemente zdravstvene ustanove.