Dezinfekcija SPA centara

dezinfekcija-spa-centara

Ne brinite nećete morati u cilju dezinfekcije vašeg SPA centra da korisnici usluga u objektu nose zaštitne maske ili da plivaju sa njom, ali ćete svakako ukoliko se odlučite na ovaj tretman biti sigurni da su vaši gosti i korisnici Spa centra bezbedni.

Spa centar u prevodu sa latinskog znači „zdravlje iz vode“ i sigurni smo da vam je ovaj termin poznat, ali dezinfekcija Spa centra je bitna ukoliko vodite računa o zdravlju svojih gostiju kao i zaposlenih.

Ova metoda ne samo da je važna za SPA centar, već je dezinfekcija i neophodna kako biste očuvali zdravlje, jer se upravo redovnim tretmanom štitite od nastanka zarazniih bolesti ali i njihovog širenja kako među gostima tako i zaposlenima u SPA centru.

Žašto je bitno uraditi dezinfekciju u SPA centru?

Dezinfekcija Spa centra predstavlja niz postupaka i metoda kojima se uništavaju mikroorganizmi.

Oni se mogu uništiti fizičkim putem (kao što je čišćenje, pranje i sl.) ili hemijskim, i u tom slučaju koristi se toplota, zračenje, kiseline, baze i hlor kako bi se oni ubili.

Kada se radi dezinfekcija SPA centra nije uvek neophodno uništiti sve mikroorganizme, već ih jednostavno redukovati na onaj broj koji neće biti rizičan po zdravlje korisnika vaših usluga kao i samih zaposlenih.

Kako bi naš tim Tocsiqum sa sigurnošću obavio uspešnu dezinfekciju potrebno je da dobro poznaje biološke osobine svih mikroorganizama prisutnih u SPA centru, ali naročito njihovih „slabih tačaka“ kako bi napravio adekvatan izvor sredstava koja se koriste u cilju dezinfekcije.

Mikroorganizmi koji mogu biti prisutni u SPA centru su bakaterije i gljivice, virusi, microplazma, prioni i hlamidija.

Dezinfekcija SPA centra nije samo bitna već i neophodna jer ćete reodvnim tretmanom smanjiti rizik za nastanak ali i širenje zaraznih bolesti.

SPA centru nije potrebno da se pojave bolničke infekcije ili neke zarazne bolesti, a sama dezinfekcija predstavlja ključni faktor u spečavanju kao i kontrolisanje samih infekcija i prvu, osnovnu i najbolju metodu u prevenciji zaraznih bolesti.

Šta se koristi u dezinfekciji SPA centara?

Ono što se koristi prilikom dezinfekcije Spa centra su takozvani dezinficijensi koji su pre svega ispitani ali i registrovani kao hemijsko sredstvo putem kojeg pre svega stručne odnosno ovlašćene firme mogu da realizuju.

Dezinfekcija kako bi uspela u nekom objektu, pa i u SPA centru mora doći do interakcije dezinficijnsa sa mikroorganizmima koji su potrebni da se unište.

Prilikom samog procesa jako je bitna stručnost tima koji vrši dezinfekciju jer razni faktori mogu uticati na samu efikasnost ove metode i to od vremena delovanja, broja i vrste mikroorganizma, pH medijuma, pa i temperature kao i prisustvo organiskih materijala i sama koncetracija dezinficijensa.

Prilikom dezinfekcije naše preporuke, kako bi ona bila što uspešnija, su sledeće:

  • Potrebno je da samom procesu prethodi čišćenje kako bi smanjili broj mikroorganizama. Nije loše obaviti dezinfekciju neposredno pre i nakon čišćenja naročito ako je situacija takva da ste se suočili sa opasnim mikroorganizmima.
  • Izdvojite vreme da dezinficijens deluje bar 5 do 10 minuta kako bi se u potpunosti ostvario njegov učinak.
  • Vodite računa o samom sredstvu kako ono utiče na životnu sredinu, ali pre svega na zdravlje ljudi u vašem SPA centru.

Sve ovo je možda i komplikovano za vas ukoliko sami radite dezinfekciju SPA centra, potrebno je otvoriti sve četiri oči i biti oprezan, te smo zbog toga za vas pripremili posebnu uslugu a to je profesionalna dezinfekcija vašeg SPA centra sa minimalnim rizikom, uspešnosti od 100% uz korišćenje bezbednih i sigurnih po zdravlje ljudi preparata koji su dobili sve potrebne dozvole nadležnih iz ministarstava Republike Srbije.

Šta predstavlja dezinfekcija SPA centra?

Dezinfekcija SPA centra u našoj kompaniji predstavlja skup bioloških, hemijskih, mehaničkih i fizičkih mera kako bi se smanjila populacija insekata.

Sami insekti mogu biti opasni pre svega po vaše zaposlene kao i posetioce SPA centra jer mogu izazvati mnoge alergijeske rekacije od kojih su mnoge sa toksičnim delovanjem.

Za vaš objekat sam tretman dezinfekcije sprovodimo stručno, a pre svega kvalitetno.

Bitno nam je koje preparate koristimo, te ukoliko se odlučite za naše usluge budite uvereni da su preparati koje koristimo registrovani u našoj zamlji kao namenski dezinficijenski koji poseduju odgovarajuću dokumentaciju, odnosno dozvole za koriščenje.

Preventivna dezinfekcija SPA centra

Kako biste svojim gostima, korisnicima usluga SPA centra ali i zaposlenima obezbedili bezbednu radnu i sredinu za uživanje opredelite se i za preventivnu dezinfekciju.

Same metode dezinfekcije SPA centara možemo podeliti u fizičke, mehaničke i hemijske metode.

Ukoliko se odlučite za mehaničku metodu same mikroorganizme ćete uspešno ukloniti takozvanim mehaničkim putem odnosno ribanjem, čišćenjem, raznim vidovima pranja.

Za fizičke metode koriste se preparati koji utiču na razvoj mikroorganizama, dok prilikom hemijskih metoda (za koje vam naročito predlažemo angažovanje stručnih lica) uz dezinfekciona sredstva mikroorganizmi će biti tretirani kako bi se oni sveli na biološki minimum koji nije opasan za zdravlje ljudi.

Dezinfekciju ne treba raditi samo u trenutku kada u zemlji vlada neki oblik pandemije, najbolje je sprečiti problem koji može biti opasan pre svega po zdravlje ljudi, ali i ukoliko nastane problem on može negativno uticati na vaše poslovanje.