Dezinfekcija i dezinsekcija tržnih centara

dezinfekcija-trznih-centara

Kada pomislimo na tržni centar u glavi nam je svima slika moderno uređenog prostora u kome postoje svi uslovi za prijatan boravak.

Bitna je estetika i jedna kompletna dopadljivost objekta, kao i pojedinačnih prodavnica, koje treba da ostave utisak da je sve izloženo pred našim očima pažljivo odabrano samo za nas.

Tome koliko će nam se dopasti bilo koji prodajni objekat, pa i tržni centar, u velikoj meri doprinose i higijenski uslovi, koje možemo da procenimo već na prvi pogled.

Ipak, kada govorimo o bilo kom javnom objektu, u kome u svakom trenutku boravi mnogo ljudi, obezbediti higijenski prihvatljive uslove je veliki izazov , ali istovremeno  stepen brige o nivou higijene u objektima kakav je tržni centar, umnogome govori  na kom je nivou društvena odgovornost u jednoj kompaniji.

Briga o higijenskim uslovima, o njihovom konstantnom držanju pod kontrolom, mora biti zasnovana na kontinuiranom sprovođenju svih redovnih higijenskim mera, ali u određenim vremenskim razmacima, takođe u kontinuitetu, sprovođenju posebnih, pojačanih mera, koje imaju za cilj da zaokruže staranje o higijenskoj ispravnosti objekta, kakav je tržni centar.

Mere koje se moraju redovno sprovoditi su i dezinfekcija i dezinsekcija, a te mere mogu obaviti  stručnjaci iz ove oblasti, sanitarni tehničari, pod nadzorom lekara specijaliste epidemiologa.

Mere dezinfekcije i dezinsekcije su deo šireg programa koji se naziva skraćeno DDD (i pored dezinfekcije i dezinsekcije obuhvata i deratizaciju).

Kada uzmemo u obzir činjenicu da se jedan odsek DDD bavi suzbijanjem organizama koji mogu biti prenosioci zaraznih bolesti, njihovi rezervoari mogu izazvati alergijske reakcije, imati toksično delovanje ili su na drugi način štetni po čoveka i njegovu okolinu, onda uviđamo koliko je važno redovno i temeljno sprovoditi ove mere.

Šta podrazumeva dezinfekcija tržnih centara?

Dezinfekcija podrazumeva uništavanje ili inaktiviranje određene vrste mikroorganizama na određenom stupnju njihovog razvoja.

Dezinfekcija se obavlja kako na otvorenim površinama u objektima (tržni centri, stambene zgrade, fabrike, magacini, restorani, sportski objekti, škole, predškolske i zdravstvene ustanove), tako i na radnim površinama u fabrikama i objektima za pripremu hrane, prodajnim objektima i prevoznim sredstvima.

Dezinfekcija se mora obavljati redovno i temeljno.

Upravo su izazovne situacije u kakvoj smo se našli tokom vanredne situacije izazvane virusom KOVID 19, uvideli smo koliko je važna spremnost i mogućnost da obezbedimo uslove u kojima će verovatnoća eventualnog prenosa zaraze biti svedena na minimum.

Šta podrazumeva dezinsekcija tržnih centara?

Pod pojmom dezinsekcija podrazumevamo sve mere i postupke kojima se uništava ili drži pod kontrolom populacija štetnih insekata, gde ubrajamo:

  • mrave
  • bubašvabe
  • bubaruse
  • komarce
  • muve
  • krpelje itd.

Insekti lako dospevaju podjednako u stambene i poslovne objekte, izazivajući veliku štetu.

I naravno, kako smo ovu priču započeli estetikom zaista ih nije prijatno videti bilo gde u javnim objektima, a posebno u tržnim centima.

Dezinsekcija predstavlja suzbijanje i uništavanje štetnih insekata u objektima, kao što su zgrade, igrališta, deponije, fabrički krugovi, fabrike, magacini, restorani, sportski objekti, predškolske , školske i ustanove za smeštaj starih lica i naravno tržni centri.

Pored delovanja unutar objekata postoji mogućnost da se stručna služba angažuje za usluge suzbijanja komaraca i krpelja na otvorenim površinama u okolini tržnog centra, ukoliko postoji prostor koji pripada tržnom centru, a pruža određeni ugođaj posetiocima tržnog centra.

Deratizacija tržnog centra

Deratizacija koju smo spomenuli predstavlja skup metoda i sredstava usmerenih na uništavanje sitnih glodara, prenosilaca zaraznih bolesti i prouzrokovača značajnih ekonomskih šteta.

Sve mere koje smo naveli mogu imati kako preventivni, tako i kurativni karakter.

Preventiva podrazumeva ono redovno i temeljno održavanje higijene, ali i neka arhitektonska rešenja kojih se moraju držati tržni centri (briga o rupama, pukotinama, kanalizaciji).

Tržni centri koji vode računa o svom imidžu ozbiljno će se fokusirati na ovaj nivo higijenskih mera.

Kurativne mere su one koje se primenjuju kada se problem javi, a to su situacije koje bi u tržnim centrima morale da budu svedene na minimum.

Važno je da ekipa koja će obavljati DDD ima sva potrebna rešenja resornih ministarstava za obavljanje poslova iz ove oblasti DDD-a i da se ti poslovi obavljaju u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 kao i HACCP sistema.

Dobra praksa je da stručna služba izradi planove i kompletno vođenje dokumentacije koje ovi standardi zahtevaju, kao i da se sve mere sprovode na mesečnom nivou u kontinuitetu.

Važno je ostvariti dugoročnu saradnju sa pouzdanim partnerima u oblasti DDD-a.

Mere dezinfekcije i dezinsekcije sprovode se sa ciljem da se iz jednog objekta, kakav je tržni centar, eliminišu patogeni mikroorganizmi i insekti koji mogu da uzrokuju razne bolesti, ali su u tom postupku ne sme zaboraviti briga o zdravlju ljudi i tokom tretiranja površina planiranih za sprovođenje ovih mera.

U toku DDD važno je da se primenjuju sertifikovani, visoko kvalitetni preparati, koji ne ugrožavaju zdravlje ljudi, životinja i životne sredine.