Dezinfekcija i deratizacija vikendica

dezinfekcija deratizacija vikendica

Vikendica objekat koji nam služi za odmor, opuštanje ali i beg od gradskog užurbanog života – veoma lako može postati izvor mnogih zaraznih bolesti ukoliko se higijena u samom objektu ne sprovodi na valjan način.

Ono što vlasnici vikendica uglanvom imaju problem jesu mnogobrojni insekti i glodari koji mogu uticati na sam kvalitet života i zdravlje ljudi.

Kako ne biste imali problema sa svim ovim štetočinama, ali i bili sigurni u zdravlje vas i vama najdražih ljudi sa kojima se družite u vikendici potrebna je redovna dezinfekcija i deratizacija vikendica.

Upravo su ovo mere koje su osnovne prilikom suzbijanja zaraznih bolesti, a razlog postojanja naše kompanije jeste da omogući zdravo okruženje i bolji kvalitet života ljudi.

Velika pretnja po zdravlje ljudi su upravo štetni mikroorganizmi, glodari i insekti koji mogu biti izazivači mnogobrojnih zaraznih bolesti.

Sanitarna zaštita vaše vikendice potrebno je da bude realizovana sa garancijom da če svaki vaš problem iz oblasti ekološko – sanitarne zaštite biti rešen.

Šta podrazumeva dezinfekcija vikendice?

Dezinfekcija vikendice je bitna jer ćete na taj način sprečiti pojavu kao i širenju zaraze nastalog nakon mikrobiološkog zagađena (pribor, radne površine, hrana…).

Dezinfekcija nije nešto što je sada izmišljeno, ona je oduvek postojala, pranje ruku, lica i tela.

Postoje brojne metode za dezinfekciju vikendica, a one se mogu svrstati u tri kategorije:

  • mehaničke
  • fizikalne
  • hemijske.

S ozbzirom na to da su mehaničke a naročito fizikalne metode u većini slučajeva teško primenljive, za dezinfekciju vikendica najbolja je hemijska koja podrazumeva upotrebu dezinfecijenasa.

Za ovu metodu potrebno je posedovanje određenih znanja, veština, a ona je sa najboljim rezultatima pokazuje statistika.

Sami dezinficijensi se međusbno razlikuju po načinu delovanja i hemijskom sastavu, te je potrebno prilikom odabira službe koja će obaviti ovu metodu u vašoj vikendici obratiti pažnju na sama sredstva koja se koriste, garanciju kvaliteta, stručnost kao i tradiciju i zadovoljstvo klijenata.

Šta predstavlja deratizacija vikendice?

Deratizacija vikendice predstavlja metodu kojom stručno lice uspešno suzbije odnosno redukuje broj glodara smeštenih u samom objektu.

Sama metoda je preko potrebna jer ćete na taj način vi, kao vlasnik vikendice, biti sigurni da ste bezbedni i učinili sve u cilju suzbijanja glodara koji mogu biti uzročnici mnogih zaraznih bolesti.

Potreba za suzbijanjem glodara je neohodna jer u svetu postoji oko 3000 njihovih vrsta od kojih tridesetak je smešteno na teritoriji naše zemlje.

Glodari su prenosioci zaraznih bolesti, kako kod ljudi tako i kod životinja, a neke od bolesti koje mogu da prenesu jeste:

  • besnilo
  • leptospiroza
  • kju groznica
  • tuberkoloza
  • pseudo tuberkoloza
  • tifus…

Ne manje bitna jeste i ekonomska šteta koja takođe može biti izazvana ukoliko se glodari nastane u vašoj vikendici.

Kako biste bili sigurni da ste u vašem objektu bezbedni potrebno je da uradite deratizaciju, koja može biti realizovana različitim metodama podeljenih u nekoliko grupa: preventivne, mehaničke, biološke i hemijske.

U cilju sprečavanja njihovog množenja u vikendici koriste se preventivne metode, jedna je svakako održavanje higijene objekta.

Metoda koja nije toliko primenjiva jesu razne naprave poput zamki, klopki i slično, što predstavlja grupu mehaničkih mera, a ukoliko ste od onih koji misle da druge životinje mogu rešiti ove probleme – u pitanju su biološke metode.

Svakako najefikasnija metoda za suzbijanje glodara jeste hemijska koja je bazirana na primeni hemijskih sredstava, ali je to mera koju ne trebate sami da radite.

Najbolje je angažovati stručni tim koji će pre svega dijagnostifikovati problem na pravi način, ali i koristiti sredstva koja su ekološki prihvatljiva kako ne biste nakon izvršenih mera imali posledica po zdravlje vas i vaše porodice.

Dezinfekcija vikendica je metoda kojom ćete preduzeti sva neophodna delovanja kako biste uništili, kontrolistali kao i sprečili širenje mikroorganizama u prostoru gde boravite vi, vaši prijatelji, porodica, ljubimci…

Na ovaj način suzbićete delovanje mikroorganizama u samoj vikendici, tako što će oni biti svedeni do biološkog minimuma kojim se ne preti opasnost po zdravlje ljudi i životinja.

Koja sredstva se koriste za dezinfekciju i deratizaciju?

Sredstva kojim se vrši metoda dezinfekcije, takozvani dezinficijensi koje koristi naša kompanija Tocsiqum su bez toksičnih dejstava za ljudi i životinje, kao i bez mirisa.

Za vas, kao vlasnika vikendice, bitno je što ova sredstva nemaju korozivna svojstva, a nisu ni zapaljiva.

Naši preparati su izuzetno efikasni protiv bakterija, gljivica i kvarca, kao i algi, a pritom imaju i produženi efekat.

Deratizacijom vikendica ćete sistematski uništiti miševe, pacove kao i brojne druge štetne glodare koji mogu biti prave štetočine kao i izvori zaraze.

Samu metodu deratizacije vikendica potrebno je raditi bar dva puta godišnje, i to u periodu kada su oni najaktivniji, a to je jesen i proleće.

Prilikom same metode deratizacije naš stručni tim koristiće neškodljive preparate za ljude i ljubimce, a uspeh je zagarantovan.

Šanse za prenos zaraznih bolesti u vašem objektu biće svedene na minimum nakon same metode deratizacije.