Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija svečanih sala za proslave

dezinfekcija sala za proslave

Prostor za proslave potrebno je konstantno održavati i voditi računa o zdravlju i bezbednosti kako gostiju tako i zaposlenih.

Ključ uspeha leži u tome da svi ovi uslovi budu ispunjeni u bilo koje doba dana i noći tako da ako ste vlasnik jednog ovakvog prostora potrebno je da vodite računa kako ne biste svoje poslovanje doveli u pitanje.

Nije samo pitanje o poslovanju, već svakako i o zdravlju ljudi koji provode vreme u vašem objektu, a siguno vam nije u interesu da vaša svečana sala bude proglašena mestom zaraze ili pandemije nekog virusa.

Bitno je da vaša sala bude mesto lepih trenutaka.

Sigurni smo da vi kao domaćin lepih trenutaka koji se dešavaju u vašoj sali za proslave vodite računa bukvalno o svakom detalju, kako bi slavljenicima taj dan ostao u sećanju dugi niz godina.

Međutim, nikako ne treba zaboraviti da se nivo higijene, zdravlja i bezbednosti vaših gostiju dovede do maksimuma i zbog toga vam predlažemo da redovno vršite dezinfekciju, dezinskeciju i deratizaciju svečanih sala za proslave.

Dezinfekcija sala za proslave

Iako na našem tržištu postoje brojni preparati koji rade po principu “uradi sam” s obzirom na to da je vaše mesto od reputacije, predlažemo vam svakako da za ove poslove koristite isključivo proverene kompanije koje će prces dezinfekcije realizovati po najvišim zdravstvenim standardima i sa garancijom.

Šta podrazumeva dezinfekcija sala za proslave?

Ovo je proces sačinjen od niza postupaka koji se realizuju sa jedinim jedinim cljem, a to je da se unište najveći broj patogenih organizama, odnosno da se deluje na one grupe mikroorganizama koja predstavlja najveću opasnost.

Dezinfekciju svečanih sala možemo podeliti na tekuću i završnu.

Ukoliko vodite računa o zdravlju svojih gostiju bitno je da redovno radite tekuću dezinfekciju kojom ćete ciljano uništiti mikroorganizme.

Naravno, ne mislimo da vi ovo sami radite, već da pre svega angažujete stručnu ekipu koja će taj posao obaviti kvalitetno i sa garancijom na kvalitet kako biste bili 100% sigurni da ste bezbedni sa te strane.

Ukoliko ste kojim slučajem zakasnili sa tekućom dezinfekcijom i bolest se pojavi, potrebno je realizovati završnu dezinfekciju svečanih sala kojom se pristupa kada se bolest stopira odnosno završi.

Dezinfekciju nikako ne radite sami!

S obzirom na to da skoro svi preparati koji se koriste prilikom dezinfekcije u većoj ili manjoj meri imaju štetna svojstva, potrebno je da ovim aparatima kao i samim procesom rukuju isključivo stručne osobe koje će sve to realizovati po propisima i zakonima kako biste vi bili sigurni da je sve urađeno kako treba a u cilju bezbednosti ljudi u vašem objektu.

Šta podrazumeva dezinsekcija svečanih sala za proslave?

Kako bi se uništili štetni insekti ali i sprečilo njihovo dalje razmnožavanje sprovodi se mera poznatija kao dezinsekcija.

Upravo insekti mogu veoma lako da se prošire u vašim glavnim sporednim prostorijama, a složićete se da sigurno nije prijatno da gost ili zaposlen vidi insekte, dok o zdravlju da i ne govorimo koliko je ono uruđeno njihovim pojavljivanjem.

Dezinsekcijom svečanih sala za proslave spečićete pojavu zaraznih bolesti na ljude koje insekti lako mogu da prenesu, a da ne govorimo i o materijalnoj šteti koja takođe može nastati.

Postoje brojne mere kako bi se insekti sveli na biološki prihvatljiv minimum, odnosno na populaciju koja ne može ida izazove neke neprijatnosti, a jedna od najrasprostranjenijih su hemijske metode kako bi se oni uništili.

Takođe postoje i mehaničke metode postavljanjem zamki, fizičke – postavljanjem posebnih aparata kojima se menjaju njihovi uslovi života kao i biološke – to su takozvani prirodni neprijatelji insekata.

Šta podrazumeva deratizacija svečanih sala za proslave?

Deratizacija svečanih sala za proslave podrazumeva niz mera koje se realizuju sa ciljem uništavanja sitnih glodara koji s druge strane mogu biti prenosioci mnogih zaraznih bolesti.

Naravno, neosporno je da oni mogu naneti i znatnu ekonomsku štetu na vaš objekat – te je sama deratizacija jedna od osnovnih metoda koje je potrebno realizovati u vašem objektu.

Osnovni cilj deratizacije svečanih sala za proslave jeste da se zaštiti zdravlje vaših gostiju i zaposlenih, a ona koja se najčešće radi u objektima ovog tipa jesu orijentisane na suzbijanje miševa i pacova, koji mogu naneti i štetu ali i preneti veliki broj zaraznih bolesti.

Koliko nije bezbedno imati makar i jednog miša u objektu sale za proslave jeste činjenica da su miševi i pacovi prenosioci više od dvadeset zaraznih bolesti, dok o njihovom uticaju usmerenom ka uništavnaju hrane i inventara da i ne govorimo.

Koja metodu je neophodno uraditi u sali za proslave?

Svakako sve tri metode su preko potrebne za sve one koji misle o zdravlju i bezbednosti svojih gostiju i zaposlenih, jer jedino ako budete realizovali i dezinfekciju, dezinskeciju kao i deratizaciju možete mirno da spavate i da se orijentišete da svojim gostima pružite i estetski doživljaj kako bi njihov dan ostao u sećanju dugi niz godina.