Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija stambenih zgrada

dezinsekcija-zgrada

Ukoliko ste u potrazi za sigurnom, efikasnom i povoljnom stručnom ekipom koja će u vašoj stambenoj zgradi izvršiti dezinfekciju, dezinsekciju ili deratizaciju, na pravom ste mestu.

Dugogodišnje iskustvo kompanije Tocsiqum, na hiljade zadovoljnih korisnika kao i korišćenje najnovijih dostignuća u ovim oblastima omogućile su nam efikasne procese u cilju zdravlja i bezbednosti stanara vaše stambene jedinice.

Dezinsekcija stambenih zgrada

Dezinsekcija stambenih zgrada podrazumeva uništavanje ili odbijanje insekata, a u našem timu stručnjaka izvršenju ove metode se pristupa uz detaljan plan i sa isključivo ekološki prihvatljivim organskim sredstvima koja nisu štetna za ljude.

Odabir samog načina dezinsekcije kao i sredstava zavisi od nekoliko faktora, a glavni je pre svega od vrste insekata i ozbiljnosti samog problema po zdravlje ljudi.

Posedujemo iskustvo u prepoznavanje problema tako da vam savetujemo svakako preventivne preglede naših stručnih ekipa kako bi se na vreme zaštitili od štetnih insekata koji mogu biti prenosioci mnogobrojnih zaraznih bolesti.

Štetočine kao što su bubaruse, komarci, muve, bubašvabe, mravi ili krpelji i njihova pojava u stambenim zgradama mogu ozbiljno da naruše zdravlje ljudi koji stanuju u toj stambenoj jedinici.

Upravo su ovi insekti prenosioci zaraznih bolesti kojima mogu biti obuhvaćeni ljudi ali i kućni ljubimci.

Takođe, mnoge od ovih štetočina izuzetno je neprijatno videti u zajedničkim hodnicima, prostoru na kojem borave deca ili prostorijama jedne stambene jedinice.

Zbog toga smo u našem timu pripremili za dezinsekciju stambenih zgrada dve metode u cilju suzbijanja ovih štetočina.

Preventivne mere kojima će biti učinjeno sve da se spreči nastanak problema, odnosno da se insekti nastane u stambenoj zgradi; kao i kurativne mere dezinfekcije koje se realizuju u trenutku kada je problem prisutan.

U tom slučaju prvo pristupamo utvrđivanju problema kao i njegove širine, a nakon toga se biraju specijalni preparati i metode kako bi insekti bili uklonjeni odnosno svedeni na biološki minimum koji neće štetiti zdravlju ljudi jedne stambene zgrade.

Prilikom same dezinsekcije stambenih zgrada koriste se preparati koji ne utiču na zdravlje ljudi ni ljubimaca, tako da nema pojavni ni opasnosti po ljudsko zdravlje.

Dezinfekcija stambenih zgrada

Dezinfekcija stambenih zgrada podrazumeva niz postupaka kojim se smanjuje broj mikroorganizama pre svega na predmetima, u tečnosti, vazduhu kao i na površinama.

Ovom metodom biće eliminisani vegetativni oblici patogenih mikroorganizama, kako bi bili svedeni na biološki minimum koji je siguran za zdravstveno stanje ljudi.

Sa obzirom na to da postoje brojni mikroorganizmi dezinfekciju delimo na preventivnu, tekuću i završnu.

U prvoj grupi dezinfekcija naš tim će uništiti mikroorgnaizme koji mogu da svoje stanište pronađu na predmetima, a s druge strane dovode u opasnost zdravlje ljudi.

Upravo ovi mikroorganizmi mogu dovesti do oboljevanja ljudi, ali i kvara životnih namirnica ukoliko u vašoj stambenoj jedinici ima podruma u kojima se čuva i hrana.

Preventivni vid dezinfekcije se skoro svakodnevno upotrebljava u stambenim jedinicama pre svega zbog očuvanja zdravlja ljudi.

Takođe postoji i tekuća dezinfekcija koja se sprovodu u trenutku ukoliko se pojavi bolest kod ljudi ili kućnih ljubimaca.

U tim slučajevima dezinfekcija se sprovodi sve vreme dok je bolest prisutna i završava se kada se proglasi kraj bolesti.

Upravo kada se proglasi prestanak bolesti realizuje se završna dezinfekcija koja će sprečiti dalje širenje zdravstvenih problema ljudi i životinja.

Većina gradova u Srbiji suočena je sa pravom epidemijom ukoliko posmatramo naseljenost štetne populacije glodara.

Kao što se podjednako pojavljuju u privatnim kućama, bolnicama, fabrikama, skladištima sve više se pojavljuju i u stambenim zgradama.

Deratizacija stambenih zgrada

Deratizacijom vaše stambene zgrade bićete sigurni da će populacija glodara koja se nastanila biti smanjena do ispod nivoa koji je štetan.

Neke on najzastupljenijih vrsta su:

  • šumski miš
  • poljski miš
  • vodeni pacov
  • sivi puh
  • poljska voluharica

U cilju smanjenja populacije ovih štetnih glodara, miševa, pacova i mišolikih glodara realizuje se skup mera i postupaka koje nazivamo deratizacija.

Ova metoda realizuje se kako bi se sačuvalo zdravlje ljudi, ali i sprečila ekonomska šteta koju glodari mogu prouzrokovati.

Iako na filmu borba protiv glodara izgleda isuviše laka u praksi to nije slučaj jer su ovo vrlo inteligentna bića koja se brzo razmnožavaju, ali su i otporna na surove načine i uslove života.

Iako u svetu ima preko 3000 registrovanih glodara, statistika pokazuje da u pojedinim krajevima naše zemlje živi ukupno 33 koji mogu napraviti ogromnu štetu kako ekonomsku tako i zdravstvenu.

S obzirom na to da su gloradi prenosioci mikroorganizama koji izazuvaju zarazne bolesti kako kod ljudi tako i kod ljubimaca.

Upravo zbog svega navedenog oni predstavljaju pravu opasnos po čoveka i okolinu, te je potrebna deratizacija stambene zgrade.

Preventivna deratizacija takođe je jako bitna jer će upravo na ovaj način biti sprečeno dalje širenje bolesti i oboljenja kod ljudi i životinja.

Kako bi se rešili problemi i sprečio nastanak zaraznih bolesi i oboljenja svakoj stambenoj zgradi potrebne su tri metode: dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija.