Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija magacina

dezinfekcija magacina

Kako biste odlučili šta je ono što je potrebno vašem magacinskom prostoru, da li je to dezinfekcija, dezinsekcija ili deratizacija na početku ćemo vas upoznati sa ovim terminima i samim postupcima.

Dezinfekcija magacina

Metodom koja se naziva dezinfekcija, u vašem magacinu ćete potpuno odnosno delimično uništiti opasne mikroorganizme, a na taj način bićete sigurni da je zaustavljeno odnosno usporeno njihovo razmnožavanje.

Magacin ima široku primenu, a u pojedinima se čuvaju i potrebe za vaše prehrambeno – uslužne, zdravstvene ili obrazovne delatnosti te je i zbog toga sama metoda jako bitna.

Kako biste bili sigurni da ćete u vašem objektu sprečiti, ali i širiti zarazna oboljenja potrebno je angažovati firmu koja može realizovati dezinfekciju magacina.

Uzročnik za sprečavanje zaraznih oboljenja može se pronaći u hrani, priboru, ali i radnim površinama kojih ima dosta u svakom magacinskom prostoru.

Prilikom same dezinfekcije koriste se različite metode koje su svrstane u tri kategorije: mehaničke koje podrazumevaju struganje, pranje, ventilaciju, sedimentaciju, fizikalne koje podrazumevaju zračenje, isušivanje ali i hemijske metode, kada se primenjuju posebne supstance i jedinjenja kako bi se uništili mikroorganizmi.

Ukoliko vam neka od ovih metoda izgleda „jednostavna“ preporuka je da ne radite ni jednu od ovih metoda na svoju ruku već angažujete stručne osobe i firmu koja ima sve potrebne sertifikate.

Dezinsekcija magacina?

Insekti mogu da pričine dosta štete, a u situaciji kada je potrebno uništiti odnosno kontrolisati populaciju insekata u magacinskom prostoru primenjuje se dezinsekcija.

Ovom metodom ćete uspešno suzbiti nastanak i dalje širenje:

  • buba rusa
  • buba švaba
  • muva
  • moljaca
  • buva
  • žutih i crnih mrava
  • stršljena
  • paukova

i svih ostalih insekata koji svoje stanište mogu pronaći upravo u vašem magacinskom prostoru.

Kako bi se smanjila populacija do praga koji ne predstavlja štetu koristi se skup preventivnih mera koje predstavljaju dezinsekciju.

Bitno je da se prilikom same metode zaustavi rast, razmnožavanje ili u pojedinim slučajevima potpuno uništi populacija koja može biti štetna.

Dokazano je da su insekti prenosioci zaraznih bolesti, uzročnici su mnogobrojnih alergijskih reakcija, ali i pojedini od njih imaju toksično delovanje.

Takođe, pošto se u ovom slučaju radi o magacinu, dezinsekcija je bitna ukoliko u samim prostorijama imate i skladište namirnica.

Dezinsekcija je delotvorna isključivo ukoliko se radi sa sredstvima koja su odobrena za upotrebu, a preparati moraju biti propisani od strane nadležnog Ministarstva ekologije.

Budite oprezni jer je jako bitno da sredstva koja se koriste ne sadrže isparenja koja mogu biti štetna i da se mogu koristiti u prostoru.

Deratizacija magacina

Za rešavanje problema sa glodarima u magacinu pristupa se metodom koja se naziva deratizacija.

Često čujemo pitanje kako se osloboditi dosadnih glodara u magacinu i koja je najefikasnija metoda.

Međutim preparati u većini slučajeva ne mogu da pomognu i zbog toga je potrebna profesionalna deratizacija magacina kako bi se smanjila populacija miševa i pacova.

Upravo su glodari o kojima sada govorimo uzročnici mnogih zaraznih bolesti, a zbog njihove biološke karakteristike, plodnosti i rasprostranjenosti predstavljaju opasnost po čoveka i okolinu.

Spisak bolesti koje izazivaju glodari je dugačak, a pomenućemo vam samo neke od njih: besnilo, kuga, hemoragična groznica, tifus itd.

Značaj deratizacije odnosno suzbijanje glodara je bitan kako iz preventivnog ugla tako i iz ugla učinjene štete.

Neka statistika pokazuje da je šteta nastala nakon „intervencije“ glodara na svetskom nivou preko 80 miliona dolara.

Zbog toga je bitno da u vašem magacinskom prostoru preuzemte neke od mera deratizacije.

Pre svega tu je preventiva kojom se sprečava nekontrolisano umnožavanje glodara u magacinu, ali sve češće se pristupa upravo zbog njihove rasprostranjenosti takozvanim kurativnim merama, odnosno metodama koje  podrazumevaju fizičke, mehaničke, biološke i hemijske postupke.

Hemijske metode u cilju sprečavanja širenja populacije glodara je najefikasnija, a potrebno je ovu metodu prepustiti isključivo licenciranim firmama.

Upravo zbog činjenice jer se u ovoj metodi koriste otrovne supstance, bitno je voditi računa da se ne ugrozi zdravlje ljudi, te je važno koristiti testirane preparate sa dozvolom nadležnog ministarstva.

Broj vrsta glodara je veći od 3000 u svetu, i zbog toga je bitno da se koristi efikasna metoda u rešavanju problema jer njihovo razmnožavanje u magacinu može predstavljati opasno po zdravlje ljudi.

Glodari se veoma brzo adaptiraju na sve vremenske uslove i zbog toga je potrebno ovom metodom pristupiti ozbiljno, stručno i kvalitetno.

Preporuka je da, pre nego što se odlučite za deratizaciju magacina uklonite sav otpad, a na taj način glodari će biti primorani da jedu mamce jer su gladni.

Sve prozore zatvorite kako oni ne bi mogli da izađu odnosno uđu, a ukoliko se sećate, recite stručnom timu gde ste sve glodare primetili u magacinskom prostoru.

Garancija kvaliteta i zadovoljni klijenti firme za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju magacina preporuka su firme Tocsiqum koju čine tim profesionalaca obučenih za realizaciju ovih mera.

Dugogodišnje iskustvo, praćenje svetskih trendova i poštovanje svih zakonskih propisa Republike Srbije garantuju vam bezbedan magacinski prostor.